XR Extended Range – Nitrox 40m

XR Extended Range – Nitrox 40m

Organizator: Tomek

  • nurkowanie dekompresyjne do 40m
  • czas dekompresji - do 15 minut
  • gaz denny: powietrze lub Nx
  • gaz dekompresyjny do 50% Nx
  • praca z butlą stage
  • konfiguracja SM/REC/TEC

XR Extended Range Nitrox – 40m

Rozwinięcie wiedzy i umiejętności z kursu Nitrox Diving jest naturalnym krokiem każdego ambitnego nurka. Wiedza o tym co dzieje się z twoim organizmem po przekroczeniu tzw. limitów bezdekompresyjnych pozwala na świadome i bezpieczne planowanie takich nurkowań. Kurs Extended Range Nitrox jest odpowiedzią właśnie na taką potrzebę. 

Do kogo skierowane jest szkolenie XR Extended Range Nitrox Diving

Szkolenie skierowane jest to do nurków, którzy chcą wydłużyć swój czas pobytu na dnie podczas nurkowań głębokich. Jeśli dotychczasowe czasy w najciekawszych miejscach na głębokościach do 40m nie był dla ciebie wystarczające, to jest to odpowiedni program dla ciebie. 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia będziesz w stanie zaplanować nurkowanie do głębokości 40m wraz z czasem dekompresji nie przekraczającym 15 minut. Dzięki temu zrealizujesz ciekawą eksplorację z przedłużonym czasem dennym w bezpieczny sposób.  Odkrywanie głębszych wraków, realizacja dłuższych, ciekawszych nurkowań, to główne zalety tego programu.

Wiedza i praktyka wyniesiona z kursu Extended Range Nitrox Diving pozwoli również zbudować odpowiednie procedury działania w zaawansowanym zespole nurkowym na większych głębokościach.

 

Nurkowanie dekompresyjne

 

Wymagania wstępne kursu XR Extended Range Nitrox

Jeśli jesteś nurkiem poziomu Nitrox (40%) i swobodnie czujesz się na głębokościach większych niż 30m to serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Pełna konfiguracja techniczna nie jest wymagana, a jedynie opcjonalna. Szkolenie możemy zrealizować w dowolnej konfiguracji: rekreacyjnej, pół-technicznej, technicznej czy wreszcie side mount.

Nurkowania szkoleniowe zrealizujesz z butlą boczną – stage. Konieczny jest więc jacket/skrzydło o odpowiedniej budowie. 

Co na kursie XR Extended Range Nitrox

Wprowadzenie do nurkowań dekompresyjnych wymaga rozszerzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia Nitrox Diving o dodatkowe zagadnienia. Zajmiemy się więc planowaniem dekompresji różnymi metodami. Bezpiecznego planowania gazów w nurkowaniu zespołowych na większe głębokości. Realizacją planu nurkowania zgodnie z przygotowanymi profilami. Samodzielnie zaplanujesz również odpowiedni zapas czynnika oddechowego do nurkowań dekompresyjnych oraz w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Nurkowanie to nie tylko teoria, ale też szereg zagadnień praktycznych. Ćwiczenia sytuacji awaryjnych pod wodą i pracy w zespole pozwolą na bezpieczną realizację głębokich nurkowań dekompresyjnych. Zakres treningu w wodzie będzie zależny od twojej konfiguracji sprzętowej. Twoje plany nurkowe również są niezwykle istotne więc dopasujemy do nich odpowiednia ćwiczenia. 

Duży nacisk położymy na prawidłową konfigurację i pływanie z butlą stage. Będziesz używał drugiej mieszaniny oddechowej pod wodą zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa. 

Szkolenie Extended Range Nitrox jest jednocześnie wprowadzeniem do zaawansowanych technik nurkowania Extended Range na dalszych poziomach. 

XR Extended Range Nitrox

Jest to ciekawy kurs, dzięki któremu będziesz mógł postawić pierwszy krok do głębokich nurkowań z wykorzystaniem akcelerowanej dekompresji. Znaczne głębokości i dłuższe czasy pobytu to również umiejętność radzenia sobie z wzrastającym wpływem narkozy azotowej.

Zaproszenie na kurs nurkowy

Nie zwlekaj i już dziś zapisz się na kurs! To ekscytująca przygoda i wyzwanie dla twoich umiejętności. 

Przyłącz się do nas w ambitnych nurkowaniach dostępnych dla niewielkiej liczby nurków.

 

Extended Range Nitrox Diving

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco z ciekawymi artykułami, planami wyjazdów i promocjami na sprzęt