RESCUE DIVER – nurek ratownik Stress & Rescue

RESCUE DIVER – nurek ratownik Stress & Rescue

Organizator: Kasia, Bartek, Tomek

  • najbardziej satysfakcjonujący kurs
  • wymagające szkolenie
  • pierwsza pomoc nurkowa
  • akcje ratownicze
  • poszukiwania
  • sprzęt ratowniczy
  • zarządzanie stresem
  • certyfikat uznanej federacji

Rescue Diver (nurek ratownik) – Stress & Rescue

Rescue Diver to jedno z najbardziej wymagających szkoleń do jakich może przystąpić nurek. Jednocześnie jest to kurs dający najwięcej satysfakcji. Wiedza jak udzielić pomocy poszkodowanemu partnerowi czy innemu nurkowi, która być może uratuje jego życie, pozwala zacząć ci działać świadomie w kryzysowej sytuacji. Uważamy, że to szkolenie powinno być obowiązkowe dla każdego nurka. Cieszymy się, że pomimo faktu, że tak nie jest, jesteś zainteresowany zdobyciem takiej wiedzy.

Pierwsza pomoc zarówno ta nurkowa jak i poza wodą jest dla nas bardzo ważna i dlatego przykładamy bardzo dużą wagę do tych umiejętności, które mogą przydać się nam nie tylko w naszym hobby. Ukończenie tego kursu zwiększa bezpieczeństwo twoje, twoich partnerów jak również  innych uczestników nurkowania w twoim otoczeniu.

 

Transport nurka z wody na brzeg - kurs Rescue Diver

 

Do kogo skierowane jest szkolenie Stress & Rescue

Kurs jest przeznaczony dla osób, dla których partnerstwo jest bardzo ważne. Chcących rozwinąć wiedzę i umiejętności konieczne do przeprowadzanie efektywnej akcji ratowniczej, radzenia sobie z wypadkami nurkowy oraz udzielania pierwszej pomocy. Kierujemy go do wszystkich nurków, którym nie są obce hasła niesienia bezinteresownej pomocy. Nawet będąc na początku swojej drogi w tym sporcie warto pogłębiać widzę z zakresu ratownictwa nurkowego.

Grupą na której spoczywa szczególny obowiązek posiadania aktualnych kwalifikacji ratowniczych są wszyscy nurkowie mający statusy profesjonalne. Zaliczamy do nich stopnie: Dive Guide (przewodnik nurkowy), Divemaster, Asystent Instruktora, Instruktor, itd.

W ramach kursu Rescue Diver nauczysz się jak przewidywać i zapobiegać wypadkom nurkowym. Dużo lepiej poradzisz sobie w różnych sytuacjach stresowych mogących wystąpić nad i pod wodą.

 

Pierwsza pomoc na wodzie podczas szkolenia Stress & Rescue

 

Dlaczego warto zostać nurkiem ratownikiem – Rescue Diver

Niebezpieczne zdarzenie może zaistnieć niezależnie od poziomu twojego wyszkolenia czy warunków panujących w wodzie. Wiedza jak działać w takim wypadku jest kluczowa dla zażegnania sytuacji kryzysowej. Problem może dotyczyć zarówno ciebie samego, twoich partnerów jak i innych uczestników danego nurkowania. Radzenie sobie w sytuacjach stresujących, umiejętność dostrzegania problemów pod wodą jak i na wodzie, podejmowanie decyzji i działania może zapewnić pomyślne zażegnanie niebezpiecznej sytuacji, zanim jeszcze dojdzie do wypadku nurkowego.

Ukończenie szkolenia Stress & Rescue pozwoli zbudować ci odpowiednią pewność siebie oraz pokaże metodykę działania w różnego typu sytuacjach z jakimi możesz się spotkać podczas swoich wyjazdów nurkowych. Dzięki temu, będziesz mógł podjąć świadome decyzje, podczas gdy inni uczestnicy będą jedynie biernymi obserwatorami lub wręcz wpadną w panikę. Szkolenie Stress & Rescue wyznacza pewien kierunek twojej dalszej drogi w nurkowaniu i czyni cię świadomym i odpowiedzialnym partnerem.

 

Transport poziomy nieprzytomnego nurka

 

Wymagania wstępne

Jako kandydat na ratownika musisz mieć ukończone 15 lat oraz zaprezentować odpowiednią kondycję fizyczną umożliwiającą podjęcie skutecznej akcji ratowniczej w wodzie oraz na brzegu. Przed rozpoczęciem szkolenia odbędzie się test sprawnościowy. Dodatkowo musisz posiadać przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy, np. Basic Life Support oraz pierwszej pomocy tlenowej, np. DAN Oxygen First Aid. Mogą to być oczywiście uprawnienia równorzędne innych federacji, nie starsze jednak niż 2 lata.

Doskonała pływalność, świadomość swojego sprzętu i dobrze ugruntowana i przećwiczona w praktyce wiedza z kursów podstawowych pozwoli ci na swobodną realizację tego wymagającego programu. W skutecznym udzielaniu pomocy ważne jest, aby ratownik sam nie stał się poszkodowanym.

Jednocześnie program szkolenia jest dopasowany do posiadanych już przez ciebie umiejętności. Jeśli jesteś nurkiem z poziomów technicznych poprzeczka tego kursu zostanie postawiona bardzo wysoko. Zrealizujemy program w znacznie poszerzonym zakresie uwzględniający specyfikę nurkowań jakie wykonujesz.

 

Wynoszenie partnera z zagrożonej przybojem strefy

 

Materiały do kursu Stress & Rescue

Otrzymasz dostęp do elektronicznego podręcznika, który zawiera całą niezbędną teorię oraz dużą filmów prezentujących ćwiczenia jakie będziesz wykonywał podczas kursu. Wszystkie te elementy zostaną również omówione podczas wykładów z instruktorem. Akcje ratownicze prowadzone są na nowoczesnych fantomach oraz prawdziwych zestawach do udzielania pomocy tlenowej. Pozwala to na maksymalny realizm wykonywanych czynności i w pełni przygotowuje do radzenia sobie z realną sytuacją.

 

Pierwsza pomoc BLS z wykorzystaniem tlenu

 

Co składa się na szkolenie Stress & Rescue

Jak widzisz, pełna nazwa tego kursu to Stress & Rescue. Wynika to z samej struktury zajęć. Szkolenie jest prowadzone zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń na wodzie i pod wodą. W pierwszym etapie poświęcimy czas na omówienie zagadnień związanych ze stresem jaki może występować przed, w trakcie i pod koniec nurkowania. Ten element jest mocno rozbudowany ponieważ da ci solidne podstawy do radzenia sobie w wodzie.  Poznasz możliwe sytuacje, w których nadmierny stres może doprowadzić do wystąpienia paniki. Rozwiązywanie realnych sytuacji podczas nurkowania będzie zwieńczeniem tego elementu szkolenia. Będziemy odgrywać scenariusze zdarzeń z jakimi możesz się spotkać w swojej karierze nurkowej.

 

Podwodne problemy - zgubienie płetwy

 

Kolejnym elementem jest prowadzenie podwodnych poszukiwań i ich metodyka. Twoim celem będzie odszukanie i podjęcie zaginionego nurka. Prawidłowy transport poziomy i pionowy z uwzględnieniem czynników środowiskowych i stanu poszkodowanego. Ten element możesz znacznie rozbudować podczas szkolenia Search & Recovery. Zaawansowane techniki obejmujące skomplikowaną akcje poszukiwawcze oraz wydobywanie przedmiotów z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi takich jak np. lift bagi wchodzą w zakres dodatkowej specjalizacji.

 

Poszukiwanie i podejmowanie zaginionego nurka podczas kursu Stress & Rescue

 

Podczas szkolenia Rescue Diver będziesz również ćwiczył procedury postępowania w zdarzeniach związanych z niesieniem pomocy innym nurkom. Zaczniesz od najprostszych, takich jak pomoc zmęczonemu nurkowi, holowanie czy pomoc w wyjściu z wody . Następnie przejdziesz do tych bardziej złożonych aż po te najbardziej skomplikowane, uwzględniające techniki ratujące życie pod wodą i na wodzie.

Forma prowadzenia zajęć

Ważnym elementem jest ciągła swobodna dyskusja w oparciu o własne doświadczenia nurkowe i zdarzenia jakie miały miejsce podczas całej  kariery nurkowej. Pozwala to na analizę poszczególnych przypadków i wyciąganie konstruktywnych wniosków. Każdy z nas miał do czynienia w swoich nurkowaniach z sytuacjami niebezpiecznymi. Rozmowa o tym pozwoli zapobiec takim sytuacjom w przyszłości lub wskazać odpowiedni sposób postępowania.

W ostatniej części szkolenia połączysz wszystkie wcześniejsze składowe wraz z wiedzą, którą zdobyłeś podczas kursów z szeroko pojętej pierwszej pomocy. Pozwoli ci to w skuteczny sposób poprowadzić lub pokierować skomplikowaną akcją ratowniczą.

 

Rescue Diver - pierwsza pomoc

 

Uprawnienia nurkowe po kursie Stress & Rescue

Ten kurs nie zwiększa twoich uprawnień nurkowych w sensie maksymalnej głębokości na jakiej możesz prowadzić nurkowanie. Zdobędziesz umiejętności, jak radzić sobie w sytuacji wypadku nurkowego. Zarówno takiego, który dotyczy ciebie, jak i takiego, który wydarzył się w twoim bezpośrednim otoczeniu.

Wiedza i praktyka zdobyta podczas kursu Rescue Diver pozwoli ci również asystować przy prowadzeniu akcji ratowniczej. Będziesz wsparciem i podejmiesz właściwe działania niezależnie od sytuacji.

 

Oxygen First Aid w przypadku poważnych objawów DCI

 

Kurs Stress & Rescue – Rescue Diver

Szkolenie zakończysz egzaminem praktycznym. Podczas sprawdzianu wykażesz się znajomością zagadnień omawianych na zajęciach. Zaprezentujesz również umiejętności podczas skomplikowanego scenariusza akcji ratowniczej. Podczas tego sprawdzianu wiedzy będziesz zamieniał się rolami ze swoim partnerem. Każdy z was otrzyma indywidualny scenariusz. Będziesz mógł być zarówno ratownikiem jak i poszkodowanym. Dzięki temu znacznie poszerzysz swój zakres doświadczeń.

Wszystkie ćwiczenia odbywają się w bardzo realistycznej otoczce i pod presją czasu. Poczujesz się jak podczas prawdziwej akcji ratowniczej. To od ciebie będzie zależało życie i zdrowie innego nurka.

 

Ocena ABC nurka - kurs Rescue Diver

 

Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda jeden z bardziej zaawansowanych kursów nurkowych – Nurek Ratownik (Rescue Diver), a to tylko wybrane elementy:

 


 

Zaproszenie na szkolenie Stress & Rescue – Rescue Diver

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zaplanowania terminu szkolenia. Gwarantujemy ciężką pracę, solidną porcję wiedzy i niezapomniane wrażenia. Niesienie pomocy innym to wielka odpowiedzialność!

Nie zwlekaj i już dziś skorzystaj z najbardziej satysfakcjonującego kursu w swojej karierze. 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco z ciekawymi artykułami, planami wyjazdów i promocjami na sprzęt