Regulamin korzystania z serwisu Black Angel Divers

Regulamin korzystania z serwisu Black Angel Divers

  1. Całość prezentowanej strony internetowej jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na stronach:
  • blackangeldivers.pl
  • www.blackangeldivers.pl
  •  blackangeldivers.com
  •  www.blackangeldivers.com

oraz mediach społecznościowych:

  • https://www.facebook.com/blackangeldivers
  • https://www.instagram.com/blackangeldivers/
  • https://www.youtube.com/channel/UC5rAFrWv8obkqHYExN3J35Q

oraz wszystkich innych stronach, których właścicielem jest podmiot, przysługują wyłącznie firmie Finiks Katarzyna Sierakowska-Wciórka, z siedzibą w Szczecinie, NIP 8522416117.

2. Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji.

3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Finiks Katarzyna Sierakowska-Wciórka.

4. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.

5. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.

6. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

7. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

9. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

10. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach.

11. Opłata licencyjna w przypadku wykorzystania materiałów wynosi 199 zł za każde 300 znaków (stronę), za każdy dzień ich publikacji, wykorzystania itp., chyba, że strony ustaliły inaczej. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku uzyskania zgody właściciela. 

12. Niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i formułowanie (oraz wszelkie pozaumowne spory lub roszczenia) podlegają prawu polskiemu. Użytkownik oraz nasza firma wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądu właściwego dla aktualnego miejsca siedziby firmy Finiks Katarzyna Sierakowska-Wciórka.

Aby skontaktować się z nami, należy wysłać wiadomość na adres: office@blackangeldivers.com

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco z ciekawymi artykułami, planami wyjazdów i promocjami na sprzęt