Szkolenie DAN – kursy nie tylko dla nurków

Kursy DAN

Szkolenie DAN – kursy nie tylko dla nurków

Organizator: Kasia, Tomek

  • pełny zakres programów DAN
  • OFA, ADV, BLS, AED, P-BLS, FA, MLI, NEU, AQU
  • efektywne szkolenie w małej grupie
  • indywidualne podejście instruktora
  • profesjonalne trenażery dla kursantów
  • pakiet materiałów kursowych i promocyjnych
  • certyfikat DAN wraz z dyplomem
  • dostęp do elektronicznego systemu myDAN
  • możliwość wyboru miejsca szkolenia

Szkolenie DAN

Szkolenie DAN (Divers Alert Network) to kursy cieszące się powszechnym szacunkiem w środowisku nurkowym. Dzięki nieustannym zmianom, które podążają zarówno za badaniami własnymi jak i osiągnięciami na polu medycyny, otrzymujemy jedne z najlepszych i najnowocześniejszych szkoleń na świecie. Szkolenia są zgodne z najnowszymi wytycznymi m.in. Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Zostały zatwierdzone przez specjalistów i lekarzy z różnych uznanych ośrodków medycznych oraz organizacji. Stanowią one nieodłączny element zwiększania bezpieczeństwa w nurkowaniu. Dzięki swojemu szerokiemu zakresowi, osoby przeszkolone mogą nieść pomoc nie tylko podczas wyjazdów nurkowych ale również w życiu codziennym, nabyte umiejętności są uniwersalne. Misją DAN jest promocja bezpiecznych nurkowań oraz pomaganie nurkom w potrzebie, niezależnie od zdarzenia.

 

Szkolenia DAN, kursy DAN na wszystkich poziomach

 

Dla kogo szkolenie DAN

Od ponad 20 lat szkolenia są dostępne dla wszystkich chętnych niezależnie od stopnia nurkowego. Niesienie pomocy nie jest już zastrzeżone tylko dla specjalistów czy lekarzy. Celem organizacji jest wyszkolenie tak dużej grupy osób, aby w każdym miejscu nurkowym znalazł się nurek posiadający umiejętności i sprzęt do udzielenia pomocy, czy to w ramach podstawowych zabiegów ratujących życie, czy zaawansowanej pomocy tlenowej. Odpowiedzialny nurek nieustannie się rozwija i szkoli. Dzięki temu ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Udział w szkoleniach DAN podnosi pewność siebie nurka i zwiększa zdolność do udzielania pomocy podczas wypadku nurkowego. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą się okazać również niezastąpione w życiu codziennym. Aby wziąć udział w szkoleniu nie trzeba być nurkiem, może to zrobić każda osoba, niezależnie od wieku.

 

Szkolenie DAN BLS (Basic Life Support) DAN

 

Konieczność odbywania cyklicznych szkoleń spoczywa na wszystkich nurkach profesjonalistach. Każdy divemaster czy instruktor powinien mieć aktualne przeszkolenie z zakresu BLS (Basic Life Support) i OFA (Oxygen First Aid). Warto, abyśmy przed rozpoczęciem naszego kursu nurkowania sprawdzili, obok statusu nauczycielskiego instruktora, również takie dokumenty i ich aktualność.

 

Materiały do szkolenia DAN

Każdy uczestnik wybranego szkolenia DAN otrzymuje od instruktora komplet materiałów, gadżetów promocyjnych oraz broszur informacyjnych. Do każdego szkolenia dołączony jest więc podręcznik w wersji elektronicznej, dzięki któremu wiedza praktyczna i teoretyczna ze szkolenia może być znacznie pogłębiona.

 

Materiały szkoleniowe do kursów DAN - pakiet studenta

 

Potwierdzenie nabytych umiejętności ratowniczych

Podczas zajęć z instruktorem kładziony jest nacisk na szkolenie praktyczne. Po każdej sesji teoretycznej następuje tzw. sesja rozwoju umiejętności, podczas której, każde ćwiczenie jest prezentowane oraz omawiane przez instruktora. Następnie, do osiągnięcia zadowalającego efektu, kandydaci na ratowników doskonalą swoje umiejętności. Każdy z kursantów jest aktywnym uczestnikiem szkolenia. Grupy szkoleniowe są dobierane w takie wielkości, aby każda osoba mogła swobodnie opanować praktyczne zagadnienia udzielania pomocy i czuła się pewnie podczas ich wykonywania. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym obejmującym zagadnienia poruszane podczas wykładu, co w połączeniu z prawidłowym wykonaniem ćwiczeń w sesjach praktycznych jest podstawą do uzyskaniu stopnia ratownika DAN z wybranego zakresu szkolenia. Każdy ratownik otrzymuje oczywiście certyfikat potwierdzający odbycie określonego kursu.

 

Certyfikaty DAN - Ratownik DAN

 

Dostęp do myDAN

Każdy przeszkolony ratownik otrzymuje również dostęp do elektronicznego systemy myDAN. Wynika z tego kilka korzyści:

– dostęp do najnowszych materiałów. Dzięki temu można zawsze być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami i posiadać najbardziej aktualną wiedzę w zakresie swojego przeszkolenia. Najczęściej zmieniają się wytyczne dotyczące udzielania podstawowej pierwszej pomocy – BLS

– możliwość pobrania schematów postępowania, dla kursów w których ma status aktywnego ratownika

– dostęp do specjalnych ofert promocyjnych (rabaty) w DAN

– możliwość udziału w szkoleniach specjalnych DAN

– elektroniczne sprawdzenie aktualności swoich szkoleń

– bezpośredni wydruk swoich certyfikatów w formie dyplomu

 

Dostęp do elektronicznego systemy myDAN

 

Programy szkoleniowe DAN

Zakres szkoleń prowadzonych przez instruktorów DAN jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno podstawowe zabiegi ratujące życie jak i bardziej zaawansowaną pomoc, jak choćby ocenę neurologiczną poszkodowanego. Każdy więc może tu odnaleźć interesujący dla siebie materiał. Programy można ze sobą łączyć w ramach jednego pełniejszego szkolenia, dającego znacznie szerszą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Najczęściej wybieranym połączeniem jest BLS+OFA. Poniżej przedstawiamy programy szkoleniowe, jakie możemy zrealizować dla grup lub indywidualnie.

 

Oxygen First Aid Provider (OFA)

Oxygen First Aid Provider (OFA)

Ratownik Tlenowy DAN (Pierwsza Pomoc Tlenowa). Kurs ma na celu szkolenie i edukację ogółu społeczeństwa nurkowego w zakresie technik wykorzystywania tlenu jako pierwszej pomocy w podejrzeniu urazu nurkowego. Jest to poziom podstawowy szkolenia, które można rozwinąć na kolejnym kursie ADV. (więcej na temat szkolenia OFA)

 

 

Advanced Oxygen Provider (ADV)

Advanced Oxygen First Aid Provider (ADV)

Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa. Kurs ma na celu przekazanie umiejętności i wiedzy potrzebnych do uzupełnienia podstawowych umiejętności podtrzymywania życia (BLS) i resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) za pomocą technik reanimacyjnych, aby pomóc każdemu nurkowi który nie oddycha, z wykorzystaniem zaawansowanych zestawów tlenowych. (więcej na temat szkolenia ADV)

 

 

Basic Life Support Provider (BLS)

Basic Life Support Provider (BLS)

Kurs Resuscytacji. Szkolenie DAN ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia podtrzymania życia przez prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz procedur zawiadamiania służb ratowniczych. (więcej na temat szkolenia BLS)

 

 

Automated External Defibrillation (AED)

Automated External Defibrillation (AED)

Zautomatyzowana Defibrylacja Zewnętrzna. Celem kursu jest szkolenie i edukacja ratowników w technikach korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych w przypadku poszkodowanych z zatrzymaniem krążenia. (więcej na temat szkolenia AED)

 

 

Basic Life Support Provider (Paediatric care) (PBLS)

Basic Life Support Provider (Paediatric care) (PBLS)

To kompleksowy program szkoleniowy udzielania pomocy w nagłych wypadkach, rozszerzony o udzielanie pomocy dzieciom w wieku niemowlęcym i przedszkolnym (więcej na temat PBLS)

 

 

First Aid Provider (FA)

First Aid Provider (FA)

Pierwsza Pomoc. Kurs ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy dorosłym w sytuacjach nie zagrażających życiu lub po zapewnieniu BLS w sytuacjach zagrożenia życia. (więcej na temat szkolenia FA)

 

 

 

Aquatic Oxygen Provider (AQU)

Aquatic Oxygen Provider (AQU)

Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych. Celem tego kursu jest szkolenie i edukacja społeczeństwa w zakresie technik korzystania z tlenu, jako pierwszej pomocy w przypadku utonięcia. (więcej na temat szkolenia AQU)

 

 

 

Hazardous Marine Life Injuries Provider (HMLI)

Hazardous Marine Life Injuries Provider (HMLI)

Niebezpieczne Urazy Zadane przez Życie Morskie. Pierwsza pomoc dla urazów związanych z niebezpiecznymi organizmami morskimi. Szkolenie ma  na celu edukację nurków  w celu zidentyfikowania i rozpoznania urazów spowodowanych przez niebezpieczne organizmy żyjące w morzu i udzielenie pierwszej pomocy w takim wypadku. (więcej na temat szkolenia HMLI)

 

On-Site Neurological Assessment Provider (NEU)

On-Site Neurological Assessment Provider (NEU)

Szkolenie DAN pozwalające na przeprowadzenie podstawowej oceny neurologicznej w przypadku wypadku nurkowego i choroby dekompresyjnej. Ocena tego typu może być bardzo pomocna w wyborze sposobu leczenia związanego z wypadkiem dekompresyjnym. (więcej na temat szkolenia NEU)

 

 

Diving Emergency Specialist DES

Diving Emergency Specialist (DES)

Program Diving Emergency Specialist jest sposobem na wyróżnienie nurków, którzy odbyli odpowiedni zakres szkoleń i dzięki temu udowodnili, że są odpowiedzialnymi partnerami i bezpieczniejszymi nurkami. Jest to stopień uznaniowy nadawany po spełnieniu wymogów formalnych. (więcej na temat stopnia DES)

 

 

Możliwość tak szerokiego zdobywania nowych umiejętności jest ciekawą propozycją dla przyszłych ratowników. Warto jednak dodać, że wszystkie szkolenia ratownicze mają 2 letni termin ważności. Po jego upływie należy dokonać recertyfikacji, która polega na odbycia skróconego szkolenia z wybranego zakresu, kończy się egzaminem oraz odnowieniem uprawnień dla ratownika.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach DAN.

 

Black Angel Divers posiada status partnera DAN  nr 595149

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco z ciekawymi artykułami, planami wyjazdów i promocjami na sprzęt