NITROX DIVER

NITROX DIVER

Organizator: Tomek, Bartek, Kasia

 • certyfikat uznawany na całym świecie
 • uprawnia do stosowania mieszanek o zawartości tlenu 22-40%
 • nowoczesny i przystępny kursu
 • zaawansowany sprzęt pomiarowy
 • wykłady oraz nurkowanie na nitroksie
 • terminy zajęć dopasowane do kursantów
 • materiały szkoleniowe IANTD/SSI

Kurs Nitrox (Enriched Air Nitrox) – EANx

Jeśli twoje dotychczasowe nurkowana zbliżyły cię do limitów czasu przebywania pod wodą, a jednak chciałbyś jeszcze je wydłużyć w bezpieczny sposób, to kurs Nitrox (Enriched Air Nitrox) jest właśnie dla ciebie. Jest to podstawowy poziom szkolenia z użycia mieszanek oddechowych wzbogaconych tlenem. Nitrox to nic innego jak gaz, który zawiera więcej niż 21% tlenu.

Jest szeroko wykorzystywany w nurkowaniu rekreacyjnym już od lat 90’. Nie ma drugiej tak dobrze przebadanej mieszaniny oddechowej, przeznaczonej do nurkowania. Dzięki temu, mamy szeroką wiedzę na temat wpływu nitroksu na nasz organizm.

Obecnie w większości baz nurkowych można zamówić wzbogacone powietrze o dowolnym składzie. Często zdarza się, że cena nitroksu nie odbiega od powietrza. Warto Wiec wykorzystać te możliwości.

Kurs jest wprowadzeniem do oddychania mieszankami o zawartości od 22% do 40% tlenu.

 

Kurs nurkowania na wzbogaconym powietrzu Enrichted Air Nitrox

 

Do kogo jest skierowane szkolenie Nitrox (Enriched Air Nitrox) – EANx

Szkolenie z używania wzbogaconych tlenem mieszanin oddechowych skierowane jest do każdego nurka, który dotarł do limitów czasu nurkowania wyznaczanych przez tabele nurkowe lub chciałby zwiększyć bezpieczeństwo dekompresyjne swoich nurkowań.

Można powiedzieć, że na tym kursie po raz pierwszy będziesz miał do czynienia z wiedzą zahaczającą o nurkowania techniczne. To taki pierwszy mały krok na ciemną stronę mocy. Nitroksy są wykorzystywane w nurkowaniach technicznych każdego poziomu m.in. jako gazy dekompresyjne.

 

Wykłady na kursie Nitrox Diver

 

Dlaczego warto być nurkiem nitroksowym?

Podczas szkolenia będziesz miał okazję oddychać pod wodą mieszaniną inną niż powietrze. Dzięki nurkowaniu na nitroksie zwiększysz swój czas przebywania pod wodą w stosunku do nurkowań na zwykłym powietrzu. Mniejsza zawartości azotu w mieszaninie oddechowej przełoży się również na twoje bezpieczeństwo dekompresyjne. Kolejną zaletą stosowania mieszanek nitroksowych jest skrócenie przerwy powierzchniowej między kolejnymi nurkowaniami.

Jeśli planujesz wyjazd typu safari z dużą liczbą zanurzeń w ciekawych miejscach to szybko odkryjesz ogromne zalety stosowania wzbogaconego powietrza – nitroksu (EANx). Z pewnością wykorzystasz dłuższy czas pod wodą do zrobienia ciekawego zdjęcia czy dokładniejszej penetracji wraku.

Jak widzisz używanie mieszanek wzbogaconych tlenem ma sporo zalet, o których wykorzystaniu będziesz mógł świadomie zdecydować.

 

Pomiary zawartości tlenu w mieszaninie oddechowej - kurs nitroks

 

Wymagania wstępne kursu Nitrox (Enriched Air Nitrox) – EANx

Aby przystąpić do szkolenia wymagane jest ukończenie certyfikacji na poziomie Open Water Diver. Nasza filozofia prowadzenia zajęć przewiduje realizację nurkowania z wykorzystaniem nitroksu jako integralną część szkolenia. Maksymalny limit głębokości tego nurkowania będzie odnosił się do posiadanych przez ciebie uprawnień (OWD, AOWD lub DEEP)

Materiały do kursu Nitrox (Enriched Air Nitrox) – EANx

Kandydat na nurka nitroksowego otrzymuje dostęp do elektronicznych materiałów kursowych z poziomu aplikacji lub komputera. Podczas szkolenia wykorzystasz profesjonalne mierniki nitroksowo-helowe jak również prostsze i popularne typy mierników. Dzięki temu nabędziesz praktyczne umiejętności posługiwania się tymi urządzeniami podczas swoich nurkowań.

 

Kurs nurkowania na nitroksie

 

Co na kursie nurka nitroksowego

Kurs jest realizowany tak, aby podkreślić prawidłowy przebieg nurkowań z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza oraz rolę procedur bezpieczeństwa na każdym etapie. Od momentu przygotowywania mieszanki, do momentu zakończenia nurkowania.

W ramach kursu Nitrox Diver (nurek nitroksowy) przekażemy ci szeroki wachlarz wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktyczne, dzięki którym takie nurkowania będą bezpieczne.

Pozostałe zagadnienia:

 • poznasz zasady bezpieczeństwa, procedury i korzyści jakie daje nurkowanie na mieszance wzbogaconej tlenem
 • dowiesz się jakie są zagrożenia związane z używaniem nitroksów i w jaki sposób ograniczać to ryzyko
 • nauczysz się samodzielnego planowania nurkowań zarówno w oparciu o tabele jak i komputer
 • pojęcia typu MOD, EAD, Best Mix, CNS czy ciśnienie parcjalne wejdą do twojego codziennego nurkowego słownika
 • zaprezentujemy różne mierniki tlenowe, sposób ich kalibracji oraz metodologię dokonywania pomiarów

 

Kalibracja urządzenia pomiarowego

 

 • będziesz samodzielnie analizował przygotowane mieszanki EANx
 • sporządzanie dokumentacji korzystania z Nitroksów i prawidłowe oznakowanie butli przestanie być dla ciebie tajemnicą
 • poruszymy tematy związane z czystością tlenową, kompatybilnością tlenową oraz odpowiednim przygotowaniem sprzętu do pracy w środowisku o podwyższonej zawartości tlenu
 • dowiesz się jakimi metodami gas blender przygotowuje dla ciebie wzbogacone powietrze

 

Analiza gazów podczas kursu Nitrox Diver - Nitrox 32

 

Pełnoprawny Nitrox Diver

Szkolenie Enriched Air Nitrox – EAN kończy się egzaminem teoretycznym obejmującym materiał zaprezentowany w podręczniku oraz podczas wykładów. Drugim etapem jest realizacja zaplanowanego przez ciebie nurkowania z wykorzystaniem nitroksu w zakresie 22-40% tlenu. Cała procedura od momentu obliczenia, umotywowania wyboru, zamówienia odpowiedniego gazu, jego analizy oraz oznakowania butli podlega ocenie przez instruktora.

Oczywiście po tych wszystkich przygotowaniach spotykamy się w wodzie i realizujemy dowolny nakreślony przez ciebie plan nurkowania. W końcu to ty jesteś liderem!

Po pozytywnej ocenie otrzymasz swój certyfikat Enriched Air Nitrox – nurka nitroksowego.

 

Egzamin podczas szkolenia Enrichted Air Nitrox (EANx)

 

Zaproszenie na szkolenie Nitrox (Enriched Air Nitrox) – EANx

Dzięki uzyskaniu certyfikatu nurka nitroksowego w dowolnym miejscu na świecie będziesz mógł zamówić na swoje nurkowanie nitroks i cieszyć się korzyściami płynącymi z wykorzystania mieszanek wzbogaconych tlenem.

Nie czekaj więc i już dzisiaj zapisz się na najbliższy kurs Enriched Air Nitrox!

 

Oznaczanie butli z nitroksem

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco z ciekawymi artykułami, planami wyjazdów i promocjami na sprzęt